Blerja e shtëpisë me kredi Hipotekare

Kjo broshurë u krijua për familjet në vend, të cilat kanë në plan të blejnë shtëpi apo banesë për të jetuar në të dhe planifikojnë ta finansojnë atë me kredi afatgjate.

Nëse jeni të interesuar për blerje të shtëpisë ose banesës, kjo broshurë ju ofron udhëzime:

  • si ta përcaktoni shumën e përgjithëshme për blerje të shtëpisë
  • si ta përcaktoni se sa keni mundësi të merrni hua
  • kushtet më të rëndësishme të kontratës në lidhje me valutat, normat e interesit, përmbushjen e afatit dhe skemat e shlyerjes.Link deri te broshura Blerja e shtëpisë me kredi Hipotekare

Broshura është në dispozicion edhe në gjuhën maqedonase