Nëse ne arkivin e juaj personal keni dokumente, fotografi të cilat dëshironi ti dhuroni ose ti jepni që të digjitalizohen për nevojat e Arkivit të Bankës Popullore dhe përsëri tu kthehen, ju lutemi drejtoheni deri te: [email protected], [email protected] ose në numrin e telefonit +389 2 3108 388.