Shkup, 31 dhjetor 2022

Shënim i guvernatores së Bankës Popullore: 2022 ‒ vit jubilar, por edhe vit sfidash dhe rrjetëzimesh

Më shumë..

Fjala e guvernatores së Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bezhoska, me rastin e 30 vjet nga pavarësia monetare

Më shumë..

Shkup, 26 prill 2021

Denari ka qenë dhe mbetet një nga shtyllat kryesore të stabilitetit të ekonomisë maqedonase

Fjala e guvernatores së Bankës Popullore me rastin e 29-të vjetorit të pavarësisë monetare

Më shumë..

Shkup, 30 tetor 2020

Fjala e guvernatores së Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bezhoska, me rastin e Ditës Botërore të Kursimit

Më shumë..

Shkup, 19.5.2020

Angelovska-Bezhoska: Niveli i lartë i rezervave valutore dhe sistemi i shëndoshë bankar lejojnë t’u përgjigjemi sfidave të krizës së koronës me masa të përshtatshme

Fjala e guvernatores së Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bezhoska, në Dialogun Ekonomik dhe Financiar midis BE-së, Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, 19 maj 2020, video-konferencë

Më shumë..

Shkup, 5.5.2020

Rishikim i parashikimeve makroekonomike - maj 2020

Më shumë..

Shkup, 26.4.2020

Mbetemi konsistent në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit të monedhës vendase

Fjala e guvernatores së Bankës Popullore me reastin e 28 vjetorit të pavarësisë monetare

Më shumë..

Shkup, 3.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Presim lehtësim të kushteve financiare si për qytetarët ashtu edhe për sektorin e korporatave

Nga intervista për TV21

Më shumë..

Prishtinë, 19.11.2019

Prezantimi i Anita Angelovska-Bezhoskës, guvernatore e Bankës Popullore, në konferencën ndërkombëtare „Rreziqet dhe mundësitë në një sektor financiar dinamik - Perspektiva zhvillimore“, organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës

(vetëm në gjuhën angleze)

Më shumë..

Shkup, 07.11.2019

Prezantim: Rishikim i parashikimeve makroekonomike - nëntor 2019

Më shumë..

Skopje, 31.10.2019

Fjala e Anita Angelovska-Bezhoskës, guvernatore e Bankës Popullore, me rastin e Ditës Botërore të Kursimit, Shkup, 31.10.2019

Më shumë..

Shkup, 30.10.2019

Fjala e Anita Angelovska-Bezhoskës, guvernatore e Bankës Popullore, në konferencën fillestare të Twinning projektit “Forcim i kapacitetit institucional të Bankës Popullore në rrugën drejt anëtarsimit të saj në SEBQ”, Shkup, 30.10.2019

Më shumë..

Shkup, 28.10.2019

Fjala e Anita Angelovska-Bezhoskës, guvernatore e Bankës Popullore, në ngjarjen me rastin e Ditës Evropiane të Statistikës të mbajtur në Bankën Popullore, Shkup, 28.10.2019

Më shumë..

Shkup, 27.09.2019

Fjala e Anita Angelovska-Bezhoskës, guvernatore e Bankës Popullore, në Takimin e Pestë të Grupit Punues Rajonal për Edukim Financiar të Evropës Juglindore, Shkup, 27.09.2019

Më shumë..

Shkup, 22.06.2019

Fjala e guvernatores së Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Anita Angelovska-Bezhoska, në Takimin e Konstituencës së FMN-së dhe Grupit të Bankës Botërore, Shkup, 22.06.2019

Më shumë..

Ohër, 03.06.2019

Fjala e Anita Agelovska-Bezhoskës, guvernatore e Bankës Popullore, në Konferencën e 12-të për Pagesa dhe Infrastrukturë të Tregut: Dyer të Hapura për Ndryshimin e Peizazhit të Pagesave, 3-5 Qershor 2019, Ohër, Maqedonia e Veriut

Më shumë..

Prezantim: Rishikim i parashikimeve makroekonomike – maj, viti 2019

Më shumë..

Shkup, 20.03.2019

Fjala e Dr. Anita Angelovks-Bezhoska, guvernatore e Bankës Popullore, në ngjarjen promovuese me rastin e nënshkrimit të Memorandumit për edukim financiar dhe përfshirje financiare dhe Javën Globale të Parasë, Shkup, 20 mars 2019

Më shumë..

Shkup, 22 shkurt 2019

Fjala e Dr. Anita Angelovska-Bezhoska, guvernatore e Bankës Popullore në takimin e punës me stafin mësimdhënës për Kuizin Evropian të Parasë, Shkup, 22 shkurt viti 2019

Më shumë..

Fjala e Dr. Anita Angelovska-Bezhoska, guvernatore e BPRM-së në ngjarjen promovuese me rastin e aderimit të Republikës së Maqedonisë në standardin më të lartë për shpërndarjen e të dhënave të FMN-së – SDDS Plus, 1 shkurt 2019

Më shumë..