Годишната награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата и банките и банкарските системи (втора награда за 2022 година) е доделена на Димитар Фуна за трудот:

„Проценка на дистрибуцијата на доход во Северна Македонија: Пристап базиран на претходно недостапни даночни податоци“ 
(достапно само на англиски јазик) 

Автор: Димитар Фуна


Решение за формирање Одбор за оценување