Годишната награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата и банките и банкарските системи (втора награда) е доделена на Ален Калач за трудот:

Унапредување на процесот на кредитна анализа кај банките преку употреба на методи од машинско учење

Автор: Ален Калач


Решение за формирање Одбор за оценување