Годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата и банките и банкарските системи (втора награда) е доделена на Кирил Симеоновски за трудот на тема:

Економски раст во услови на оптимално управување со јавниот долг во Македонија

автор: Кирил Симеоновски

 

Скопје, 12.04.2018 година

 

Решение за формирање Одбор за оценување