Годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата и банки и банкарски системи за 2017 година (втора награда) е доделена на д-р Дарко Лазаров за трудот на тема:

Дали финансискиот сектор е огрничувачки фактор за економскиот раст: случај за Македонија? 

автор: д-р Дарко Лазаров

Скопје, 26.04.2017 година

 

Решение за формирање Одбор за оценување