Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2013 година

Годишна награда за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2013 година е доделена на Неџати Куртиши за трудот на тема:

Фискалната политика и нејзиното влијание врз економијата во Македонија

автор: м-р Неџати Куртиши

Скопје, 26.04.2013 година

Решение за формирање Одбор за оценување