Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2008 година

За втор најдобар труд од областа на макроекономијата избран на Конкурсот за годишна награда за 2008 година е избран трудот:

 

Инвестициона политика - случајот со Република Македонија


автор: Сашо Нефовски

Скопје, 24.04.2008 година

РЕШЕНИЕ за формирање Одбор за евалуација