Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2007 година

Годишна награда за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2007 година е доделена на Бранимир Јовановиќ за трудот на тема:

 

Пресметка на фундаменталниот рамнотежен девизен курс на денарот

автор: Бранимир Јовановиќ

Скопје, 26.04.2007 година

 

За втор најдобар труд од областа на макроекономијата избран на Конкурсот за годишна награда за 2007 година е избран трудот:

 

Модел на одржлива стапка на невработеност за земјите во транзиција, со осврт на Република Македонија

автор: м-р Димитар Николоски

Скопје, 26.04.2007 година


РЕШЕНИЕ за формирање Одбор за евалуација