Презентација на Маја Кадиевска Војновиќ, вицегувернер на НБРМ, „Дигитализацијата и банкарскиот сектор: последни трендови, регулаторни и супервизорски предизвици и состојбите во Република Македонија“

7-ма Конференција за новите визии во банкарскиот сектор (7th New Banking Vision Conference), Струга, 16 септември 2016 година