UDHËZUES PËR EDUKIM FINANCIAR

Paratë janë një pjesë e rëndësishme e jetës së përditshme. Por menaxhimi i parave mund të jetë një detyrë shumë e vështirë. Nëse shuma e parave që posedoni nuk është  e mjaftushme atëherë ju jeni në telashe, mirëpo edhe posedimi i një shume më të madhe të parave, nëse nuk dini si ti harxhoni, mund t'ju fusë në telashe. Ky udhëzues do t'ju ndihmojë ti menaxhoni paratë tuaja me ygjuarsi. Pasi ta lexoni, do të mësoni:

  • Çka janë paratë dhe nga vijnë ato;
  • Si ti harxhoni paratë me përgjegjësi;
  • Si ti menaxhoni të hyrat e juaja;
  • Cilat janë përparësitë e kursimit;
  • Çka është buxheti.