Структура на СДИ - методологија БПМ5
Напомена: Документот е во ХLS - формат 


Преземи
 

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на contact.statistika@nbrm.mk или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)