ШТО Е ШТЕДЕЊЕ? 

Брошура во којашто е објаснето зошто треба да се штеди, како и каде може да се штеди, какво штедење постои и кога е најдобро да се почне со штедење.Материјалите се достапни на:

-Албански јазик

-Турски јазик

-Српски јазик

-Ромски јазик

-Влашки јазик

МАЛИОТ ШТЕДАЧ 

Едукативен стрип за најмладите во којшто се среќаваат ликовите на Народната банка и преку дискусија одговараат на прашањето зошто е потребно штедењето.

Материјалите се достапни на:

-Албански јазик

-Турски јазик

-Српски јазик

-Ромски јазик

-Влашки јазик