Njoftim, 11.5.2017

Edukimi financiar është një investim afatgjatë për të gjithë shoqërinë dhe shtetin, si dhe për individin i cili më lehtë dhe më sigurt mund të sjelli vendime të shëndosha financiare dhe të jetojë në mënyrë më kualitative.

Më shumë..

Njoftim, 8.5.2017

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë i lajmëron mediumet se për shkak të kushteve klimatike anulohet evenimenti „Dita e Edukimit Financiar“ që duhet të mbahet sot më 8.5.2017 në Parkun e qytetit - Shkup (Guaca) me fillim në ora 11.

Më shumë..

Njoftim, 27.3.2017

Trupi Koordinues i Institucioneve Rregullatore për Edukim Financiar në Maqedoni i cili përbëhet prej BPRM, Ministrisë së Financave, Agjensionit për Mbikëqyrje të Sigurimeve, MAPAS dhe Komisionit për Letra me Vlerë, në bashkëpunim me Byronë për Zhvillim të Arsimit dhe Lidhjes së Organizatave Mikrofinanciare, më 27 mars të vitit 2017 shënojnë fillimin e Javës Globale të Parasë (27 mars - 2 prill).

Më shumë..

Njoftim, 12.1.2017

Guvernatori i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë z. Dimitar Bogov dhe Drejtoresha e Byrosë për Zhvillim të Arsimit, z-nja Vesna Horvatoviq, nënshkruan Memorandum për Bashkëpunim në fushën e edukimit financiar dhe fusha të tjera në arsim.

Më shumë..