Shpallet konkursi i rregullt për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës Botërore të Kursimit dhe Ditës Botërore të Sigurimit

Më shumë..

BPRM publikon një botim të ri edukativ për më të rinjtë

“Novela grafike me Denarin” - përmbledhje prej 15 tregimeve grafike edukative, koncepti i të cilave mundëson lexim interaktiv

Më shumë..

BPRM-ja realizoi punëtori njëditore për FinTech

Me mbështetjen e Fondit për Zhvillimin e Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE DF)

Më shumë..

Njoftim për shtyp, 18.05.2018

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë e informon publikun se botoi publikimin “Menaxhim i mençur i parave - udhëzues për financat personale”

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 11.05.2018

Filluan Ditët e Edukimit Financiar

Më shumë..

Njoftim për shtyp, 04.04.2018

Zhvillohet mbledhja e institucioneve rregullatore në vend, pjesëmarrës në Trupin Koordinues për Edukim Financiar

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 15.03.2018

Trupi Koordinues i Institucioneve Rregullatore për Edukim Financiar në Maqedoni shënon Javën Globale të Parasë

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 11.01.2018

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë (BPRM), në bashkëpunim me Fondin Evropian për Evropën Juglindore (EFSE DF), përgatitën dy broshura edukative të destinuara për popullatën e re në vend

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 19.12.2017

Më 18 dhjetor të vitit 2017, Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë dhe rregullatorët tjerë të sistemit financiar, në bashkëpunim me Fondin Evropian për Evropën Juglindore (European Fund for Southeast Europe - EFSE), organizuan punëtorinë e tretë me radhë për gazetarët e redaksioneve ekonomike të mediumeve të shkruara, televizive dhe elektronike. Tema e punëtorisë së sivjetshme është “Lexim dhe interpretim i drejtë i raporteve të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë dhe institucioneve tjera rregullatore”.

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 06.11.2017

Ndarja e çmimeve nga Konkursi me rastin e Ditës Botërore të Kursimit

Më shumë..