Çfarë duhet të dini rreth kolateralit kur kërkoni një kredi bankare?

Më shumë..

Marko Ingjilizov dhe Viktorija Panova janë fituesit e garës nacionale - do të përfaqësojnë vendin tonë në finalen e Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Nesër fillon Java Globale e Parasë: Banka Popullore me aktivitete të shumta

Më shumë..

Çfarë bën Banka Popullore dhe çfarë do të thotë kjo për jetën tuaj të përditshme?

Më shumë..

Edukimi financiar bëhet një sfidë për nxënësit në vend

Interesim i madh për thirrjen publike për pjesëmarrje në Kuizin Evropian të Parasë

Më shumë..

Thirrje publike për shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë

Asociacioni Bankar Maqedonas në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë dhe Komisionin për Letra me Vlerë të Republikës së Maqedonisë

Më shumë..

BRPM dhe ABM nënshkruajnë Memorandum për Bashkëpunim në sferën e edukimit financiar dhe përfshirjes financiare

Më shumë..

Ndihmë teknike për edukim financiar në Programin e Konstituencës së Ministrisë së Financave të Holandës, në bashkëpunim me Rrjetin Ndërkombëtar për Edukim Financiar të OECD-së

Më shumë..

Ndahen çmimet për nxënësit me krijime më të mira për ditët ndërkombëtare të kursimit dhe sigurimit

Më shumë..

BPRM publikoi një lojë edukative për edukim financiar të popullsisë së re

Më shumë..