„Me Bankën Popullore në botën e financave“ - projekt i ri për edukim financiar

Nisi transmetimi i serialit të videove të animuara të cilin Banka Popullore e përgatit me mbështetje financiare të Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE).

Më shumë..

Shpallet konkursi tradicional për nxënës të shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës Botërore të Kursimit - 31 tetor dhe Ditës Botërore të Sigurimit - 1 nëntor

Më shumë..

Banka Popullore është nikoqire e Takimit të 5-të të Grupit Rajonal të Punës për Edukim Financiar të Evropës Juglindore

Më shumë..

Takim me nënkampionët e Kuizit Evropian të Parasë

Zhvillohet një takim me rastin e përfundimit të Ditëve të Edukimit Financiar

Më shumë..

Ditët e Edukimit Financiar filluan me një interes të madh midis qytetarëve

Më shumë..

Ditët e Edukimit Financiar: Thirrje publike për të gjithë qytetarët e interesuar

Më shumë..

Kuizi Evropian i Parasë: Ekipi i Maqedonisë së Veriut i dyti në Evropë

Më shumë..

Çfarë duhet të dini rreth kolateralit kur kërkoni një kredi bankare?

Më shumë..

Marko Ingjilizov dhe Viktorija Panova janë fituesit e garës nacionale - do të përfaqësojnë vendin tonë në finalen e Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Nesër fillon Java Globale e Parasë: Banka Popullore me aktivitete të shumta

Më shumë..