Kuizi Evropian i Parasë: Ekipi i Maqedonisë së Veriut i dyti në Evropë

Më shumë..

Banka Popullore ndau Çmimin e Vitit për vitin 2019

Më shumë..

Shkup, 25.04.2019

Miratohet Raporti vjetor i Bankës Popullore dhe Raporti për rreziqet në sistemin bankar në vend për vitin 2018

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

14.04.2019

Takimet në Uashington: Politika monetare është e përshtatshme, Banka Popullore nënshkroi një memorandum të ri për bashkëpunim me Bankën Evropiane të Investimeve

Më shumë..

Shkup, 12.04.2019

Angelovska-Bezhoska dhe Tevdovski në Takimet Pranverore të FMN-së dhe Bankës Botërore në Uashington

Më shumë..

Shkup, 10.04.2019

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Vjenë, 09.04.2019

Angelovska-Bezhoska në Konferencën e Komisionit Evropian: Niveli relativisht i lartë i lidhjes së sistemit tonë financiar me atë evropian sjell përfitime të shumta për ekonominë tonë

Më shumë..

Shkup, 04.04.2019

Banka Popullore fillon me aktivitetet për përgatitjen e strategjisë së parë nacionale për edukim financiar të popullatës

Në bashkëpunim me OECD dhe Ministrinë e Financave të Holandës

Më shumë..

Shkup, 30.03.2019

Angelovska-Bezhoska: Për një konvergjencë të përshpejtuar reale të vendeve nga rajoni, është e nevojshme të krijohen kushte për një mobilizim më të madh të potencialit financiar vendas dhe ndërmjetësim të shtuar financiar

Më shumë..

Shkup, 28.03.2019

Fillon Programi i financuar nga BE-ja për forcimin e kapaciteteve të bankave qendrore nga Ballkani Perëndimor - përfshihet edhe banka jonë qendrore

Më shumë..

Shkup, 27.03.2019

Marko Ingjilizov dhe Viktorija Panova janë fituesit e garës nacionale - do të përfaqësojnë vendin tonë në finalen e Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Vjenë, 27.03.2019

Angelovska-Bezhoska zgjidhet përfaqësues i gjashtë vendeve nga rajoni në Bordin Mbikëqyrës të Nismës së Vjenës 2

Më shumë..

Shkup, 24.03.2019

Nesër fillon Java Globale e Parasë: Banka Popullore me aktivitete të shumta

Më shumë..

Shkup, 21.03.2019

Mbahet Sesioni i 32-të i Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Shkup, 20.03.2019

Nënshkruhet memorandum i ri për bashkëpunim: Institucionet rregullatore të sistemit financiar do të forcojnë aktivitetet për ngritjen e nivelit të kulturës financiare dhe do të fillojnë aktivitet për ngritjen e përfshirjes financiare të popullatës

Më shumë..

Savudrija, 16.03.2019

Angelovska-Bezhoska në takimin e 7-të të guvernatorëve të rajonit: Zhvillimi i sektorit fintek mund të sjellë përfitime të shumta në ekonomitë e Evropës Qendrore dhe Juglindore

Më shumë..

Shkup, 13.03.2019

KPOM: Miratohet vendimi për uljen e normës bazë të interesit në nivelin 2,25%

Më shumë..

Raporti i „Standard & Poor’s“: Konfirmohet vlerësimi „BB-” i kredisë së vendit, me një perspektivë stabile

Më shumë..

Shkup, 01.03.2019

Mbahen një sërë takimesh pune të Bankës Popullore dhe Komisionit për Letra me Vlerë

Më shumë..

Shkup, 28.02.2019

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 22.02.2019

Mbahet një takim përgatitor për Kuizin Evropian të Parasë

Më shumë..

Guvernatorja Angelovska-Bezhoska kryesoi me seancën për politikë monetare në Konferencën e Bankës Qendrore të Belgjikës „Sfidat e politikave dhe format e reja të biznesit në epokën digjitale“

Më shumë..

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Edukimi financiar bëhet një sfidë për nxënësit në vend

Interesim i madh për thirrjen publike për pjesëmarrje në Kuizin Evropian të Parasë

Më shumë..

Shkup, 09.02.2019

Vazhdojnë aktivitetet për forcim të mëtejshëm të stabilitetit financiar në vend: miratohen dy strategji

Më shumë..

Shkup, 07.02.2019

Guvernatorja Angelovska - Bezhoska: BERZH mund të kontribuojë në konsolidimin e sektorit bankar dhe zhvillimin e burimeve alternative për financim, veçanërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

Më shumë..

Shkup, 01.02.2019

Republika e Maqedonisë aderon në standardin më të lartë statistikor për shpërndarjen e të dhënave të FMN-së - SDDS Plus

Më shumë..

Shkup, 31.01.2019

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të BPRM-së

Më shumë..

Shkup, 29.01.2019

Raporti i FMN-së për vitin 2018: Politika monetare është e përshtatshme dhe sistemi bankar është i qëndrueshëm

Më shumë..

19.01.2019

Raporti i „Fitch“: Konfirmohet vlerësimi „BB“ i kreditit të Republikës së Maqedonisë me një perspektivë pozitive

Më shumë..