Shkup, 14.11.2019

Angelovska-Bezhoska në „Makedonija2025“: Procesi i konvergjencës reale drejt ekonomisë së Bashkimit Evropian duhet të përshpejtohet

Më shumë..

Shkup, 13.11.2019

Mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 11.11.2019

Punëtori në Bankën Popullore: Si të mbështetet në mënyrë më të përshtatshme zhvillimi i një ekosistemi fintech inovativ?

Më shumë..

Shkup, 09.11.2019

Banka Popullore, MF dhe ASO ndanë çmimet me rastin e ditëve të kursimit dhe sigurimit: Përmes edukimit financiar drejt një ekonomie më të fortë

Më shumë..

Shkup, 08.11.2019

Angelovska-Bezhoska - Vujçiq: Prioriteti ynë i përbashkët është forcimi i stabilitetit financiar në rajonin tonë

Më shumë..

Shkup, 07.11.2019

Miratohet Raporti i fundit i Bankës Popullore me parashikimet makroekonomike për periudhën e viteve 2019-2022

Më shumë..

Shkup, 02.11.2019

Takim i guvernatores së Bankës Popullore me ambasadorin e Mbretërisë së Holandës

Më shumë..

Shkup, 31.10.2019

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 31.10.2019

Angelovska-Bezhoska: Është e rëndësishme që bankat të ruajnë kushte konkurruese për kursim, që është një burimi kryesor i financimit për aktivitetin e huadhënies

Shënohet 31 Tetori - Dita Botërore e Kursimit

Më shumë..

Shkup, 30.10.2019

Filloi Twinning projekti „Forcimi i kapacitetit institucional të Bankës Popullore në rrugën drejt anëtarësimit në SEBQ“

Më shumë..

Shkup, 28.10.2019

Banka Popullore dhe ESHS: Statistika cilësore është thelbësore për marrjen e vendimeve të mira dhe drejtimin e politikave të shëndosha ekonomike

Banka Popullore dhe Enti Shtetëror i Statistikës bashkërisht shënuan Ditën Evropiane të Statistikës

Më shumë..

Uashington, 20.10.2019

Takime me zyrtarë të lartë të FMN-së: Politika monetare është e përshtatshme dhe është arritur niveli më i lartë historik i rezervave valutore

Në Takimet Vjetore të FMN-së dhe BB-së në Uashington

Më shumë..

Uashington, 19.10.2019

Takimet në Uashington: Banka Popullore vazhdon bashkëpunimin me institucionet dhe organizatat financiare ndërkombëtare

Më shumë..

Uashington, 17.10.2019

Guvernatorja e Bankës Popullore dhe ministrja e Financave në Takimet Vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore në Uashington

Më shumë..

Shkup, 09.10.2019

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 05.10.2019

Shpallet konkursi tradicional për nxënës të shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës Botërore të Kursimit - 31 tetor dhe Ditës Botërore të Sigurimit - 1 nëntor

Më shumë..

Shkup, 03.10.2019

Guvernatorja në „Erste Investors’ Breakfast“: Reformat strukturore dhe institucionale mund të mundësojnë një rritje të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike në rajon

Më shumë..

Shkup, 30.09.2019

Stabiliteti financiar do të vazhdojë të forcohet

Më shumë..

Shkup, 27.09.2019

Banka Popullore është nikoqire e Takimit të 5-të të Grupit Rajonal të Punës për Edukim Financiar të Evropës Juglindore

Më shumë..

Shkup, 26.09.2019

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 25.09.2019

Takim me përfaqësues të lartë të unioneve të rëndësishme të kreditit nga SHBA dhe Evropa: Sistemi ynë financiar është stabil

Më shumë..

Shkup, 24.09.2019

Mbahet Sesioni i 34-të i Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Shkup, 14.09.2019

Fadil Bajrami riemërohet viceguvernator i Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 11.09.2019

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 07.09.2019

Takim me përfaqësuesit e kompanive financiare

Më shumë..

Shkup, 06.09.2019

Takim ndërmjet guvernatores së Bankës Popullore dhe ministres së financave

Më shumë..

Shkup, 29.08.2019

Lejohet hapja e llogarive në shërbimet e huaja elektronike për transaksione për qëllime komerciale

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 14.08.2019

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 01.08.2019

Mbahet mbledhja e shtatë e Komitetit për Stabilitet Financiar

Më shumë..

Shkup, 25.07.2019

Miratohet Raporti për Stabilitet Financiar në vitin 2018 dhe Raporti i fundit Tremujor i Bankës Popullore

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..