19.10.2018 година

Народната банка на Република Македонија е домаќин на семинар организиран од страна на Европскиот банкарски орган и Европската банка за обнова и развој на тема: „Справување со нефункционалните кредити во ЕУ: регулаторни и супервизорски активности“

Прочитај повеќе..

17.10.2018

Учество на гувернерката на НБРМ на настан по повод европскиот ден на статистиката

Прочитај повеќе..

14.10.2018 година

Гувернерката на НБРМ оствари средби со високи претставници на ММФ и Светската банка

Прочитај повеќе..

11.10.2018 година

Гувернерката Ангеловска-Бежоска и министерот за финансии Тевдовски на Годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка

Прочитај повеќе..

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 10 октомври 2018 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 10.10.2018 година

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

5.10.2018 година

Учество на гувернерката на Народната банка на научна конференција на МАНУ во Охрид

Прочитај повеќе..

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците, промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција и ревизија на податоците во екстерната статистика за 2016 и 2017 година

Прочитај повеќе..

26.9.2018 година

Одржана 30. сесија на Клубот на истражувачи

Презентирани два истражувачки труда

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 26.9.2018 година

Не постојат причини, ниту пак каква било потреба да се отвораат дебати за евентуална девалвација на денарот

Прочитај повеќе..

19.09.2018 година

Објавен редовниот конкурс за учениците од основите и средните училишта по повод Светскиот ден на штедењето и Светскиот ден на осигурувањето

Прочитај повеќе..

12.09.2018 година

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

07.09.2018 година

Одржана шестата седница на Комитетот за финансиската стабилност

Прочитај повеќе..

06.09.2018 година

Издадена и пуштена во оптек нова серија ковани пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

05.09.2018 година

Гувернерката на НБРМ учествува на Финансискиот форум на Еурофи во Виена

Прочитај повеќе..

Позначајни движења во платниот биланс, движењата кај каматните стапки на банките и штедилниците и движењата кај останатите финансиски институции (ОФИ)

Прочитај повеќе..

16.08.2018 година

Влијанието на состојбите во Турција врз глобалната и домашната економија

Прочитај повеќе..