16.08.2018 година

Влијанието на состојбите во Турција врз глобалната и домашната економија

Прочитај повеќе..

15.08.2018 година

КОМП: Основната каматна стапка намалена за 0,25 процентни поени и е на ниво од 2,75%

Прочитај повеќе..

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 15 август 2018 година

Прочитај повеќе..

Усвоен Извештајот за финансиската стабилност во Република Македонија во 2017 година и донесена нова Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик

Прочитај повеќе..

31.07.2018 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Прочитај повеќе..

26.07.2018

Усвоен Кварталниот извештај на НБРМ

Одржана редовна седница на Советот на НБРМ

Прочитај повеќе..

НОВО: Усогласување на монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки со најновите меѓународни и европски стандарди

Прочитај повеќе..

Скопје, 11 јули 2018 година

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

Издадени и пуштени во оптек нови ковани пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците и промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција

Прочитај повеќе..

Заедничка средба на претставници на членките на Стопанската комора на Македонија со гувернерката на НБРМ

Прочитај повеќе..

Гувернерката на НБРМ на Годишната конференција и на Годишното генерално собрание на БИС

Прочитај повеќе..

ЦЕФ со поддршка од НБРМ: оддржана меѓународната веб-конференција „Финансиската вклученост и улогата на платните системи“

Прочитај повеќе..

Одржана 29. сесија на Клубот на истражувачи

Презентирани два истражувачки труда.

Прочитај повеќе..