Соопштение на НБРМ, 21.2.2017 година

Монетарни движења во Република Македонија: јануари 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 20.2.2017 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издаден и пуштен во оптек комплетот ковани пари за колекционерски цели „Триптих“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 15.2.2017 година

На 14 февруари 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 7.2.2017 година

Со цел подобрување на капацитетите на Народната банка на Р Македонија (НБРМ), на 1 и 2 февруари 2017 година во НБРМ се одржa работилница на тема „МСФИ 9 - Финансиски инструменти, примена за банките“

Прочитај повеќе..

Скопје, 2.2.2017 година

Расположливи депозити на седум дена, 2.2.2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 2.2.2017 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата прва седница

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.1.2017 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците: декември 2016 година и позначајни движења во платниот биланс во ноември 2016 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 26.1.2017 година

Расположливи депозити на седум дена, 26.1.2017 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 20.1.2017 година

Расположливи депозити на седум дена, 20.1.2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 17.1.2017 година

Одлука на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 17.1.2017 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издаденa и пуштенa во оптек кованaтa парa за колекционерски цели „света Матрона Московска“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 12.1.2017

Гувернерот на Народната банка на Република Македонија, г. Димитар Богов и директорот на Бирото за развој на образованието, г-ѓа Весна Хорватовиќ, потпишаа Меморандум за соработка во областа на финансиската писменост и други области во образованието

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 11.1.2017 година

Соопштение од седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..