Соопштение на НБРМ, 11.5.2017

Со финансиската едукација, граѓаните до здрави одлуки и поквалитетно живеење

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.5.2017 година

На 9 мај 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 26.4.2017 година

Денеска го одбележуваме јубилејот 25 години од монетарното осамостојување на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 17 - 21 април 2017

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.4.2017 година

Монетарни движења во Република Македонија: март 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 12.4.2017 година

Cедница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

Скопје, 12.4.2017 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 12.4.2017

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 4.4.2017 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека ќе ja организира Шестата меѓународна истражувачка конференција насловена како: Централното банкарство во услови на продолжена глобална неизвесност: Најновите лекции додека се бара „новата нормала“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.3.2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.3.2017 година

Информација за движењата во платниот промет во 2016 година

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 20 - 24 март 2017

Прочитај повеќе..