Соопштение на НБРМ, 12.10.2017 година

На 10 октомври 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 6.10.2017 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек нови ковани пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 3.10.2017 година

На Штедилница „МАК БС“ ДОО Скопје ѝ е одземена дозволата за основање и работење заради нејзина преобразба во финансиско друштво

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 29.9.2017

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците, позначајни промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција и ревизија на податоците во екстерната статистика за 2015 и 2016 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 28.9.2017 година

Деветта седница на Советот на Народната банка

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.9.2017 година

Монетарни движења во Република Македонија: август 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.9.2017 година

На седницата на Собранието на Република Македонија одржана на 20.9.2017, а по претходно доставен предлог од страна на гувернерот на НБРМ, д-р Анита Ангеловска-Бежоска беше избрана за вицегувернер на НБРМ

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 19.9.2017 година

На 14 септември во Народната банка се одржа 26. сесија на Клубот на истражувачите

Прочитај повеќе..

Говор на Анита Ангеловска-Бежоска во рамки на конференцијата во организација на Агенцијата за капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) по повод одбележување на Денот за пензиска свесност - 15ти септември, Хотел Континентал, Скопје

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 13.9.2017 година

На 12 септември 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.8.2017

Позначајни движења во платниот биланс, кај каматните стапки на банките и штедилниците и кај останатите финансиски институции (ОФИ)

Прочитај повеќе..