Соопштение на НБРМ, 13.12.2017 година

Одржана е редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка

Прочитај повеќе..

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 13 декември 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 11.12.2017 година

На 7 декември во Народната банка се одржа 27. сесија на Клубот на истражувачите

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 30.11.2017

Позначајни движења во платниот биланс во третиот квартал од 2017 година / Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците: октомври 2017 година / Позначајни движења кај останатите финансиски институции (ОФИ): трет квартал на 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 23.11.2017

Одржана е тринаесетата седница на Советот на Народната банка, на која е донесена Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на вршење супервизија и надзор

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.11.2017

Монетарни движења во Република Македонија: октомври 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 15.11.2017

Одржана е редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија и банкарскиот сектор

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 6.11.2017

Доделени наградите за конкурсот по повод Светскиот ден на штедење

Прочитај повеќе..

Говор на г. Димитар Богов, гувернер на Народната банка на Република Македонија, пред Здружението на банкарството при Стопанската комора на Македонија, по повод 31 октомври – Светскиот ден на штедењето

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 2.11.2017 година

Советот на Народната банка ја одржа својата единаесетта седница, на која беа усвоени Кварталниот извештај и макроекономските проекции до крајот на 2019 година

Прочитај повеќе..

Презентација на тема: Ревизија на макроекономските проекции - ноември 2017

Прочитај повеќе..

Наградени по конкурс за деца и млади по повод Cветскиот ден на штедењето - 31 октомври - 2017

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.10.2017 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Прочитај повеќе..