Shkup, 20 tetor 2020

FMN: Pavarësisht Kovid krizës, Banka Popullore vazhdon të përparojë dukshëm në fushën e statistikës

Më shumë..

Shkup, 20 tetor 2020

Takime me përfaqësues të lartë të FMN-së: Forcimi i stabilitetit financiar është i një rëndësie të madhe për rimëkëmbjen e ekonomisë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 17 tetor 2020

Banka Popullore intensifikoi aktivitetet për avancimin e shërbimeve të pagesave dhe mbështetjen e sektorit fintech

Vazhdon zbatimi i suksesshëm i projektit „Forcimi i kapacitetit institucional të Bankës Popullore në rrugën drejt anëtarësimit të saj në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore“, i financuar nga Bashkimi Evropian. Prezantim i ekspertëve nga Banka e Lituanisë.

Më shumë..

Shkup, 14 tetor 2020

Në kuadër të Takimeve Vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore: Takim me ekipin e Departamenit për Çështje Fiskale të FMN-së

Më shumë..

Shkup, 14 tetor 2020

Takim Angelovska-Bezhoska - Paoluçi: Masat e Bankës Popullore ishin të përshtatshme dhe ndihmuan në zbutjen e efekteve nga Kovid kriza

Më shumë..

Shkup, 14 tetor 2020

Pozicionimi i politikës monetare vlerësohet si i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 13 tetor 2020

Publikohen rezultate e Anketës së fundit të Bankës Popullore mbi pritjet e inflacionit dhe pritjet për lëvizjen e PBB-së reale

Më shumë..

Shkup, 9 tetor 2020

Banka Popullore fillon me botimin e rregullt të të dhënave të reja më të hollësishme për investimet e rezidentëve në letra të huaja me vlerë

Zgjerohet grupi i të dhënave statistikore për portfolio investimet

Më shumë..

Shkup, 8 tetor 2020

Vlerësime pozitive për Bankën Popullore në Raportin e fundit të Komisionit Evropian

Më shumë..

Shkup, 5 tetor 2020

Bankat presin rritje të mbështetjes së kredisë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe zhvillime pozitive në drejtim të fintech aktiviteteve

Publikohen rezultatet e Anketës mbi perceptimet bankare për aktivitetet e biznesit dhe rreziqet në vitin 2020

Më shumë..

Shkup, 1 tetor 2020

Angelovska-Bezhoska: Masat monetare ndihmojnë për një rritje të qëndrueshme të mbështetjes së kredisë

Më shumë..

Shkup, 30 shtator 2020

Viceguvernatorja Mitreska në „East Jour Fixe“: Ekonomia maqedonase kapërcen Kovid krizën me baza më të forta krahasuar me krizën financiare globale të vitit 2008

Më shumë..

Shkup, 25 shtator 2020

Çmime për më të mirët e Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Shkup, 24 shtator 2020

Angelovska-Bezhoska: Një rritje më e shpejtë e ekonomive të vogla kërkon eksporte më të mëdha dhe thellim të integrimit në ekonominë ndërkombëtare

Më shumë..

Shkup, 20 shtator 2020

Anketa e Bankës Popullore: Besimi në sistemin e brendshëm financiar është i lartë

Më shumë..

Shkup, 18 shtator 2020

Mbahet Sesioni i 36-të i Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Shkup, 18 shtator 2020

Njoftim i Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 16 shtator 2020

Pozicionimi i politikës monetare vlerësohet si e përshtatshme për kushtet makroekonomike

Mbledhja e rregullt e KPOM-it: Norma bazë e interesit dhe oferta e bonove të bankës qendrore janë të pandryshuara. Arritjet e ekonomisë janë kryesisht në pajtim me pritjet e Bankës Popullore.

Më shumë..

Shkup, 11 shtator 2020

Angelovska-Bezhoska në Takimin e Guvernatorëve të BSHN-së: Është e nevojshme të punohet në forcimin e mëtejshëm të sigurisë kibernetike të sistemit financiar

Më shumë..

Shkup, 9 shtator 2020

Takim Angelovska-Bezhoska - Besimi: Stabiliteti financiar dhe stabiliteti i përgjithshëm makroekonomik janë dhe mbeten një prioritet i përbashkët

Më shumë..

Shkup, 5 shtator 2020

„Standard and Poor’s“: Denari dhe sistemi bankar janë dhe mbeten të qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 1 shtator 2020

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Miratohet Raporti për stabilitetin financiar në vitin 2019

Më shumë..

Shkup, 1 shtator 2020

Bankat mund të sigurojnë një periudhë të dytë të pagesës së shtyrë të detyrimeve të kredisë

Më shumë..

Shkup, 18 gusht 2020

Për herë të parë, BQE i mundësoi Bankës Popullore të ketë qasje në likuiditet në valutë të huaj në euro

Më shumë..

Shkup, 14 gusht 2020

Takim i Kryetarit Pendarovski me guvernatoren e Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 14 gusht 2020

Njoftim i Komitetit për Stabilitet Financiar

Më shumë..

Shkup, 12 gusht 2020

Informacione për personat fizikë dhe juridikë që kanë qenë klientë të „Eurostandard banka“ ad Shkup

Më shumë..

Shkup, 12 gusht 2020

Njoftim i Bankës Popullore dhe Fondit për Sigurimin e Depozitave

Më shumë..