Shkup, 12.02.2020

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 30.01.2020

Miratohet Raporti i fundit tremujor i Bankës Popullore

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 28.01.2020

Raporti i FMN-së për vitin 2019: Politika monetare është e përshtatshme, ndërsa sistemi bankar i shëndoshë

Më shumë..

Shkup, 22.01.2020

Nënshkruhet një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Bankës Popullore dhe Komisionit për Mbrojtje të Konkurrencës

Më shumë..

16.01.2020

Angelovska-Bezhoska në „Euromoney“: Bazat ekonomike lënë hapësirë për zbatimin e një politike të qetë monetare

Më shumë..

Shkup, 15.01.2020

Vendim për uljen e normës bazë të interesit të Bankës Popullore në 2%

Më shumë..

13.01.2020

Guvernatorja e Bankës Popullore dhe ministrja e Financave në Forumin e Evropës Qendrore dhe Lindore të „Euromoney“

Më shumë..

Shkup, 10.01.2019

Emetohen dhe lëshohen në qarkullim monedha të reja për koleksionim

Më shumë..