Shkup, 31.5.2020

Angelovska-Bezhoska për „Global kapital“: Edhe gjatë trajtimit të krizës së koronës nuk duhet t’i harrojmë reformat strukturore me të cilat do të rritet potenciali afatgjatë i ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 30.5.2020

Тë mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e ndihmës financiare nga mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve

Më shumë..

Shkup, 29.5.2020

Afër 500 nxënës morën pjesë në garën nacionale të Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Shkup, 29.5.2020

Shqyrtohet Informacioni vjetor për pagesat në vitin 2019 dhe miratohet një Vendim i ri për metodologjinë e menaxhimit të rrezikut të likuiditetit me qëllim harmonizim të mëtejshëm me standardet e Bazelit dhe rregullativën e BE-së

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 25 maj 2020

Të mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e pensioneve të muajit maj

Më shumë..

Shkup, 22.5.2020

Do të mbahet gara kombëtare e Kuizit Evriopian të Parasë

Më shumë..

Shqup, 19.5.2020

Vendi ynë ka realizimin më të madh të rekomandimeve për reformat ekonomike të BE-së për vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë..

Shkup, 16.5.2020

„Standard and Poor’s“ dhe „Fitch“ Politika monetare është e përshtatshme dhe sistemi bankar është i shëndoshë dhe i qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 15.5.2020

Banka Popullore ndau Çmimin Vjetor për Hulumtues të Rinj për vitin 2020

Më shumë..

Shkup, 13.5.2020

Banka Popullore miratoi një pako të re masash monetare

Mbledhja e KOMP-it: Ulet norma bazë e interesit, zvogëlohet shuma e ofruar e bonove të bankës qendrore dhe zgjerohet shtrirja e instrumenteve për sigurimin e likuiditetit në denarë të sistemit bankar

Më shumë..

Shkup, 10.5.2020

Të dhënat nga Regjistri Kreditor do të lëshohen falas

Më shumë..

Shkup, 7.5.2020

Angelovska-Bezhoska: Përdorimi i bankingut elektronik është rritur ndjeshëm

Nga intervista për Top Tema, Telma TV

Më shumë..

Shkup, 5.5.2020

Rishikim i parashikimeve makroekonomike - maj 2020

Më shumë..

Shkup, 5.5.2020

Miratohet Raporti i fundit tremujor i Bankës Popullore me parashikimet makroekonomike për periudhën e viteve 2020-2022

Më shumë..

Shkup, 3.5.2020

Angelovska-Bezhoska: Banka Popullore është garantuese e stabilitetit të çmimeve dhe denarit

Nga intervista për „Nezavisen.mk“

Më shumë..

Shkup, 2.5.2020

Të mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e ndihmës financiare nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve

Më shumë..

Shkup, 1.5.2020

Stabiliteti financiar do të ruhet

Komiteti për Stabilitet Financiar zhvilloj një mbledhje me pjesëmarrjen e të gjithë rregullatorëve financiar

Më shumë..

Takim me Bankën Botërore: Masat e Bankës Popullore janë të përshtatshme për të mbështetur ekonominë dhe janë garanci shtesë për ruajtjen e stabilitetit financiar

Më shumë..

Shkup, 29.4.2020

Banka Popullore është duke arritur me sukses qëllimet e saj dhe sistemi bankar është i përgatitur për t’u marrë me krizën e koronës

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore Miratohet Raporti vjetor për vitin 2019 dhe Raporti për rreziqet në sistemin bankar në vitin 2019

Më shumë..

Shkup, 26.4.2020

Mbetemi konsistent në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit të monedhës vendase

Fjala e guvernatores së Bankës Popullore me reastin e 28 vjetorit të pavarësisë monetare

Më shumë..

Shkup, 23.4.2020

Të mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e pensioneve të prillit

Më shumë..

Shkup, 23.4.2020

Guvernatorja e Bankës Popullore dhe ministrja e Financave në takim me drejtorin e Departamentit të FMN-së për Evropën

Njoftim i përbashkët i Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave

Më shumë..

Shkup, 22.4.2020

Raporti i FMN-së: Ruajtja e stabilitetit financiar mbetet prioritet, sistemi bankar është i qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 20.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Nuk pritet rritje e normës së inflacionit

Nga intervista për revistën javore „Kapital“

Më shumë..

Shkup, 18.4.2020

Subvencionet e duhanit tashmë janë në llogaritë bankare

Më shumë..

Shkup, 17.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Denari mbetet stabil. Mbështetja financiare nga FMN do të ndihmojë në sigurimin e mbështetjes nga burime të tjera

Nga intervista për Zërin e Amerikës

Më shumë..

Shqup, 16.4.2020

Guvernatorja e Bankës Popullore në takim me drejtoreshën e FMN-së

Më shumë..

Shkup, 13.4.2020

Mbledhja e KOMP-it: Zvogëlohet shuma e ofruar e bonove të bankës qendrore

Fondet e lëshuara pritet të ofrojnë mbështetje shtesë për ekonominë maqedonase duke nxitur aktivitetin e kredisë së sistemit bankar

Më shumë..

Angelovska-Bezhoska: Mbështetja financiare e FMN-së do të mundësojë hapësirë më të madhe për lehtësimin e politikës monetare dhe mbështetjen e kredisë

Më shumë..

Shkup, 11.4.2020

Vendim i FMN-së: Vendi ynë merr një mbështetje financiare prej rreth 176 milionë euro

Njoftim i përbashkët i Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave

Më shumë..