Скопје, 21 јануари 2021 година

Монетарни движења во Република Северна Македонија

Прочитај повеќе..

Скопје, 20 јануари 2021 година

Структурата на меѓународната инвестициска позиција на македонската економија е поволна, а надворешниот сектор без големи ранливости

Прочитај повеќе..

Скопје, 18 јануари 2021 година

Амбасадорот Силвестри: Важно е одржување на независноста на централната банка, како темелна институција за одржување на макроекономската и финансиската стабилност

Прочитај повеќе..

Скопје, 15 јануари 2021 година

Гувернерката на „Еуромани“: Високото ниво на девизни резерви овозможи Народната банка да делува навремено и смело како одговор на пандемијата

Прочитај повеќе..