Njoftime

21.01.2021

Zhvillime monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

21.01.2021

Thirrje publike për shkollat fillore dhe të mesme për pjesëmarrje në Kuizin Evropian të Parasë

Më shumë..

20.01.2021

Struktura e pozicionit të investimeve ndërkombëtare të ekonomisë maqedonase është e favorshme dhe sektori i jashtëm pa dobësi të mëdha

Më shumë..

18.01.2021

Ambasadori Silvestri: Ruajtja e pavarësisë së bankës qendrore si një institucion themelor për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar është e rëndësishme

Më shumë..

Ngjarje