12.12.2018 година

КОМП: Во услови на поволни движења на девизниот пазар донесена одлука за намалување на основната каматна стапка

Прочитај повеќе..

04.12.2018 година

НБРМ и ЕЦБ склучија меморандум за соработка во сферата на супервизијата

Прочитај повеќе..

1.12.2018 година

ЦЕФ ги претстави успешните реформи на НБРМ во доменот на статистиката на финансиските сметки

Прочитај повеќе..