Напомена: Документот е во PDF - формат


Преземи

   

За подетаљни информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на contact.statistika@nbrm.mk