Годишна ревизија на податоците од екстерните статистики 
 

Ревизија на податоците во екстерните статистики за 2015 и 2016 година, спроведена во септември 2017 година. Преземи