Годишна ревизија на податоците од екстерните статистики 


Ревизија на податоците во екстерните статистики за 2016 и 2017 година, спроведена во септември 2018 годинаПреземи    


Ревизија на податоците во екстерните статистики за 2015 и 2016 година, спроведена во септември 2017 година. Преземи