Благајнички записи
на Народна банка на Република Македонија

Резултати од аукција на благајнички записи со датум на одржување 10.05.2017 година

број CB2017/005-035