Соопштенија

18.08.2017

Соопштение, 18.8.2017 година

Во рамки на Дирекцијата за МПИ e изготвена „Анализа на ефектите од новите извозно ориентирани компании во домашната економија“

Прочитај повеќе..

09.08.2017

Соопштение на НБРМ, 9.8.2017

Одржана е редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

31.07.2017

Соопштение на НБРМ, 31.07.2017

Народната банка ќе започне со кварталното објавување на податоците за платен биланс

Прочитај повеќе..

Настани