Соопштенија

12.12.2018

КОМП: Во услови на поволни движења на девизниот пазар донесена одлука за намалување на основната каматна стапка

Прочитај повеќе..

06.12.2018

Издадени и пуштени во оптек нови ковани пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

04.12.2018

НБРМ и ЕЦБ склучија меморандум за соработка во сферата на супервизијата

Прочитај повеќе..

01.12.2018

ЦЕФ ги претстави успешните реформи на НБРМ во доменот на статистиката на финансиските сметки

Прочитај повеќе..

Настани

Ковани пари за колекционерски цели