Соопштенија

21.07.2017

Соопштение на НБРМ, 21.07.2017

Од јули 2017 година Народната банка на Република Македонија ќе започне со објавување на нови детални прегледи за состојбата на вложувањата на резиденти во странски хартии од вредност

Прочитај повеќе..

21.07.2017

Соопштение на НБРМ, 21.07.2017

Монетарни движења во Република Македонија: јуни 2017 година

Прочитај повеќе..

12.07.2017

Соопштение на НБРМ, 12.07.2017

На 11 јули 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.

Прочитај повеќе..

Настани