Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Стрелец“ и „Јарец“ од серијата „Хороскопски знаци“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/14 и 146/14).

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На 14.10.2014 година се одржа редовна месечна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во банкарскиот систем, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Народната банка на Република Македонија со задоволство ја известува јавноста дека денес, на 29 октомври 2014 година, гувернерот на Народната банка на Република Македонија, Димитар Богов и гувернерот на Хрватската народна банка, Борис Вујчиќ, потпишаа Меморандум за соработка

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека во заедничка организација со Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади, на 2 и 3 октомври 2014 година, во хотелот „Александар Палас“, Скопје,  ќе ја одржи Третата годишна регионална средба на Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади за Европа и Централна Азија

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Скорпија“ од серијата „Хороскопски знаци“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/14 и 116/14).

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Третата годишна регионална средба на Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади за Европа и Централна Азија (ЕЦА) ќе ги собере на едно место носителите на политиките и давателите на финансиските услуги од регионот да разговараат за новите начини за одговорно и одржливо вклучување на децата и младите во нивните национални економии

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На 9.9.2014 година се одржа редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во македонската економија и земјите од регионот, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На 12.8.2014 година се одржа редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во банкарскиот систем, движењата на меѓународните и на домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На 8.7.2014 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во банкарскиот сектор, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Народната банка на Република Македонија за првпат ги објави податоците за екстерните статистики (платен биланс, меѓународна инвестициска позиција и бруто надворешен долг и бруто надворешни побарувања), изготвени согласно со новите меѓународни стандарди, пропишани од страна на Меѓународниот монетарен фонд