Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На денешната седница, Комитетот за оперативна монетарна политика донесе одлука за зголемување на каматната стапка на благајничките записи на НБРМ од 5,25% на 6%. Оваа одлука за дополнително зголемување на референтната каматна стапка се презема поради натамошното интензивирање на инфлацијата, а особено поради интензивирањето на базичната стапка на инфлација.