Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На 8.1.2013 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на којашто беа разгледани движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во текот на декември, со осврт и на годишните движења во 2012 година, најновите макроекономски движења во домашната економија и ликвидноста во банкарскиот систем.

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Oд денес, 4.10.2013 година, Народната банка на Република Македонија на својата интернет-страница започна да го објавува Индексот на цените на становите, како одговор на актуелноста и зголемениот интерес на јавноста за податоци поврзани со пазарот на недвижности.

Соопштение на НБРМ, 19.12.2013

Денес, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се потпиша Меморандумот за соработка помеѓу Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурување, Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување и Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На редовната седницата на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 10.12.2013 год., беа разгледани најновите макроекономски и пазарни показатели, во контекст на нивните ефекти врз поставеноста на монетарната политика.

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Народната банка на Република Македонија со задоволство ја известува јавноста дека започнувајќи од декември 2013 година информативниот сервис и електронска платформа за тргување Bloomberg Professional Service воведе информативна страница за Народната банка на Република Македонија