вторник, 23 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Односи со јавностСоопштенија за печат2016
Скопје, 30.12.2016 година
Скопје, 29.12.2016 година
Скопје, 22.12.2016 година
Под мотото „Запознајте ја централната банка“ во текот на 2016 година Народната банка на Република Македонија преку низа активности го одбележа значајниот јубилеј - 70 години централнобанкарски активности во Република Македонија.
Скопје, 22.12.2016 година
Скопје, 21.12.2016 година
Скопје, 15.12.2016 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата четиринаесетта седница на која беше разгледан Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во третиот квартал од 2016 година
Скопје, 15.12.2016 година
Скопје, 14.12.2016 година
Скопје, 14.12.2016 година
На 13 декември 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика
Скопје, 9.12.2016 година
Во врска со денешните објави од неколку медиуми во врска со намалувањето на девизните резерви, Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста за следново:
Намалувањето на девизните резерви во најголем дел е резултат на раздолжувањето на Република Македонија кон меѓународните кредитори и намалување на севкупниот долг на Република Македонија
Скопје, 9.12.2016 година
Скопје, 2.12.2016 година
Скопје, 30.11.2016 година
Скопје, 29.11.2016 година
Кратко соопштение за усогласување на платежната статистика во Република Македонија со европските статистички стандарди
Скопје, 25.11.2016 година
Врачени наградите за најуспешни творби на Конкурсот по повод Денот на штедењето
Скопје, 24.11.2016 година
Скопје, 21.11.2016 година
Скопје, 17.11.2016 година
Скопје, 14.11.2016 година
На 14 ноември 2016 година, на покана на Народната банка на Република Македонија беше остварена еднодневна посета на г. Аурел Шуберт, генерален директор на Директоратот за статистика во Европската централна банка.
Скопје, 10.11.2016 година
Во периодот од 7 до 11 ноември 2016 година, во работна посета на Народната банка на Република Македонија престојува делегација од Банката на Мароко
Скопје, 10.11.2016 година
Скопје, 9.11.2016 година
На 8 ноември 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија
Скопје,9.11.2016 година
Скопје, 3.11.2016 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата единаесетта седница на која беше разгледан Кварталниот извештај за третиот квартал
Скопје, 3.11.2016 година
Скопје, 31.10.2016 година
Скопје, 27.10.2016 година
Скопје, 26.10.2016 година
Стопанската комора на Македонија и Народната банка на Република Македонија потпишаа меморандум за соработка во областа на унапредување на финансиската едукација
Скопје, 21.10.2016 година
Народната банка ја зголеми количината на монетарното злато во девизните резерви на Република Македонија, преку постапка на претопување пригодни ковани пари и дефинитивно одземени златни предмети во монетарно злато.

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издаденa и пуштенa во оптек кованaтa парa за колекционерски цели „свети Никола Чудотворец“ („Службен весник на Република Македонија” бр. 170/16).
Скопје, 21.10.2016 година
Скопје, 20.10.2016 година
Денес, во просториите на Народната банка на Република Македонија, во присуство на гувернерот на НБРМ, г. Димитар Богов и извршниот директор на Сојузот на микрофинансиски организации, г. Горан Лазаревски, беше потпишан Меморандум за соработка во областа на финансиската едукација и вклученост
Скопје, 20.10.2016 година
Скопје, 18.10.2016 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издаденa и пуштенa во оптек кованaтa парa за колекционерски цели „свети Никола Чудотворец“ („Службен весник на Република Македонија” бр. 170/16).
Скопје, 17.10.2016 година
Во чест на одбележувањето на 70-годишното институционализирано централнобанкарско работење во Република Македонија, Народната банка на Република Македонија оваа година организира повеќе настани со цел да го означи значајниот јубилеј.
Скопје, 13.10.2016 година
Скопје, 12.10.2016 година
На 12 октомври 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија
Скопје, 12.10.2016 година
Скопје, 7.10.2016 година
Скопје и Франкфурт, 7 октомври 2016 година - Народната банка на Република Македонија (НБРМ), во соработка со Европскиот фонд за Југоисточна Европа (ЕФСЕ), изготви три едукативни брошури на следниве теми: „Со штедење денари до остварување на соништата!“, „Што треба да знаеме пред да земеме кредит“ и „Дали вие управувате со вашите пари или вашите пари управуваат со вас?“.
Скопје, 6.10.2016 година
Во врска со клеветите изречени од една политичка партија Ве информираме за следново:
Ревизијата на статистичките податоци претставува стандардна, меѓународна, статистичка практика којашто се применува во сите земји, вклучително и во Република Македонија
Скопје 2.10.2016 година
По повод одбележувањето на јубилејот 70 години централно-банкарски активности во Република Македонија, Народната банка на Република Македонија (НБРМ) и Синдикалната организација при НБРМ организираа „Хуманитарна трка“.
Скопје, 30.9.2016 година
Скопје, 29.9.2016 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата единаесетта седница на која беше разгледан и усвоен Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во Република Македонија во вториот квартал од 2016 година
Скопје, 29.9.2016 година
Скопје, 28.9.2016 година
За ризиците поврзани со ONECOIN и останатите „дигитални“ (крипто) валути
Скопје, 22.9.2016 година
Скопје, 21.9.2016 година
Скопје, 20.9.2016 година
На 20 септември 2016 година во Народната банка се одржа промоција на два филма ‒ „Народна банка ‒ 70 години во служба на македонското општество: информативно-документарен филм“ и „Запознајте ја централната банка: информативно-едукативен филм“. Филмовите се изработени во рамки на активностите за одбележување на големиот јубилеј 70 години централнобанкарски активности во Република Македонија.
Скопје, 16.9.2016 година
На 15 септември 2016 година во Народната банка се одржа 22. сесија на Клубот на истражувачи, на која беше презентиран трудот „Влијанието на СДИ по сектори врз економскиот раст во Централна, Источна и Југоисточна Европа“, од авторите Мите Митески и Дијана Јаневска-Стефанова, како и трудот „Модел за анализа на политиките во Македонија (МАКПАМ)", од авторите Тибор Хледик, Султанија Бојчева-Терзијан, Билјана Јовановиќ и Рилинд Кабаши.
Скопје, 15.9.2016 година
Скопје, 14.9.2016 година
На 13 септември 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 13.9.2016 година
Одлука на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија
Скопје, 14.9.2016 година
Скопје, 9.9.2016 година
Скопје, 6.9.2016 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Година на петелот – петел со ангел“, и „Година на петелот – ветроказ со петел“ („Службен весник на Република Македонија” бр. 141/16).
Скопје, 1.9.2016 година
Скопје, 31.8.2016 година
Скопје, 31.8.2016 година
Заради унапредување на комуникацијата со корисниците на статистичките податоци, би сакале да ја информираме јавноста дека Народната банка на Република Македонија ќе започне со редовно објавување соопштенија за основните статистички податоци
Скопје, 25.8.2016 година
Скопје, 18.8.2016 година
Скопје, 11.8.2016 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Мајка Тереза“
Скопје, 9.8.2016 година
На 8 август 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ
Скопје, 4.8.2016 година
Скопје, 28.7.2016 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата осма седница на која беше разгледан и усвоен Извештајот за финансиската стабилност во Република Македонија во 2015 година, при што беше констатирано дека македонскиот финансиски систем беше стабилен и во 2015 година, и покрај надворешните и внатрешните случувања коишто ја тестираа неговата отпорност.
Скопје, 28.7.2016 година
Скопје, 27.7.2016 година
На 27 јули 2016 година, во просториите на Народната банка се одржа редовна средба помеѓу високите претставници од институциите коишто се надлежни за регулирање и надзор на одделните сегменти од финансискиот систем на Република Македонија
Скопје, 22.07.2016 година
Денес се одржа четвртата седница на Комитетот за финансиската стабилност, на кој присуствуваа министерот за финансии и гувернерот на Народната банка, како и високи претставници од двете институции
Скопје, 21.7.2016 година
Скопје, 20.7.2016 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Владимирска“ од серијата „Икони на Пресвета Богородица“ („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/16).
Скопје, 14.7.2016 година
Скопје, 13.7.2016 година
Скопје, 13.7.2016 година
На 12 јули 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ
Скопје, 7.7.2016 година
Скопје, 30.6.2016 година
Денеска се одржа завршната конференција во рамките на проектот „Понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ во областа на движењето на капиталот и плаќањата и финансиските услуги - пазари на хартии од вредност и инвестициски услуги“
Скопје, 30.6.2016 година
Скопје, 23.6.2016 година
Скопје, 16.6.2016 година
Скопје, 15.6.2016 година
Скопје, 15.6.2016 година
На 14 јуни 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 10.6.2016 година
На 09 јуни 2016 година, Клубот на истражувачите ја одржа својата 21 сесија
Скопје, 9.6.2016 година
Скопје, 6.6.2016 година
Во периодот од 31. мај до 3. јуни во Скопје, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се одржа меѓународен форум на тема ИТ-инфраструктура во централните банки
Скопје, 3.6.2016 година
Народната банка на Република Македонија, во периодот од 5 до 8 јуни 2016 година, во Охрид, ќе биде домаќин на Деветтата конференција за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност
Скопје, 3.6.2016 година
Во врска со реакцијата на „ФХлидер“, појаснуваме дека единствено овластените банки
Скопје, 2.6.2016 година
Скопје, 1.6.2016 година
Народната банка регира на повикот за дводневен настан под називот ‘FXLider Настан’ од страна на FXLider
Скопје, 26.5.2016 година
Скопје, 26.5.2016 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата седма седница на која го усвои Стратегискиот план на Народната банка на Република Македонија за периодот 2017 - 2019 година.
Скопје, 19.5.2016 година
Скопје, 12.5.2016 година
Скопје, 11.5.2016 година
Скопје, 11.5.2016 година
На 10 мај 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика
Скопје, 5.5.2016 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата петта седница.
Скопје, 5.5.2016 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата петта седница.
Скопје, 5.5.2016 година
Скопје, 4.5.2016 година
На редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 3 мај 2016 година, беше одлучено каматната стапка на благајничките записи, како основна каматна стапка, да биде зголемена за 0,75 процентни поени, од 3,25% на 4%.
Скопје, 28.4.2016 година
Скопје, 28.4.2016 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата четврта седница, на која беше усвоен Годишниот извештај за 2015 година.
Скопје, 21.4.2016 година
Скопје, 14.4.2016 година
Скопје, 13.4.2016 година
Скопје, 13.4.2016 година
На 12 април 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија
Скопје, 7.4.2016 година
Скопје, 6.4.2016 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека на 7 и 8 април 2016 година ќе ja организира Петтата меѓународна истражувачка конференција на тема: „Преносни ефекти од економскиот и финансискиот циклус: преиспитување на домашните и прекуграничните канали и одговорите на политиките“
Скопје, 31.3.2016 година
Скопје, 24.3 2016 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата трета седница, на која беше разгледан и усвоен Извештајот за работењето на внатрешната ревизија за 2015 година
Скопје, 24.3.2016 година
Скопје, 22.3.2016 година
Во текот на 2015 година, Народната банка на Република Македонија изврши анализа за потребата и можностите за ревидирање на прописите донесени врз основа на Законот за девизното работење, а коишто се во надлежност на Народната банка.
Скопје, 15.3.2016 година
Координациското тело на регулаторните институции за финансиска едукација во Република Македонија, во кое членуваат претставници на Народната банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на осигурувањето и Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување, и оваа година, веќе трета по ред, ја одбележува Глобалната недела на парите во периодот од 14 до 20 март 2016 година.
Скопје, 17.3.2016 година
Скопје, 10.3.2016 година
Скопје, 9.3.2016година
Скопје, 9.3.2016 година
На 8 март 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 07.3.2016 година
Народната банка на Република Македонија објави детални податоци за директните инвестиции во странство, по вид на инвестицијата, земјата во која се вложува и економската дејност на домашниот инвеститор, како дополнување на агрегатните податоци коишто досега беа достапни во рамки на билансот на плаќања.
Скопје, 3.3.2016 година
Скопје, 25.2.2016 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата втора седница, на која беа разгледани и усвоени Финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија и Годишната сметка за 2015 година, коишто беа предмет на ревизија на независно друштво за ревизија.
Скопје, 25.2.2016 година
Скопје, 18.2.2016 година
Скопје, 12.2.2016 година
На 11 и 12 февруари, Народната банка на Република Македонија беше домаќин на редовниот состанок на Работната група на Банката за меѓународни порамнувања (БИС) за монетарна политика во Централна и Источна Европа
Скопје, 11.2.2016 година
Скопје, 10.2.2016 година
Денес, во просториите на Училиштето „Вудроу Вилсон“, во присуство на гувернерот на НБРМ, г. Димитар Богов, и директорот на Одборот на Училиштето „Вудроу Вилсон“, г-ѓа Елита Маша, беше потпишан Меморандумот за соработка во областа на социјалната и финансиската едукација.
Скопје, 10.2.2016 година
На 9 февруари 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 10.2.2016 година
Скопје, 4.2.2016 година
Оваа јубилејна година, Народната банка на Република Македонија ќе го одбележи 70-годишното институционализирано централнобанкарско работење во Република Македонија
Скопје, 28.1.2016 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата прва седница. На седницата, Советот на Народната банка го разгледа најновиот Квартален извештај, при што беше утврдено дека каматната стапка на аукциите на благајничките записи е задржана на 3,25%, во економски и финансиски услови што покажуваат соодветна тековна монетарна поставеност.
Скопје, 28.1.2016 година
Скопје, 21.1.2016 година
Скопје, 14.1.2016 година
Скопје, 13.1.2016 година
На 12 jануари 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија и земјите од регионот, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија
Скопје, 8.1.2016 година
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%