Соопштение на НБРМ, 22.4.2015 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека на 23 април 2015 година ќе ja организира Четвртата меѓународна истражувачка конференција на тема: „Справување со структурните ригидности во контекст на ефективноста на трансмисијата на монетарната политика“

Соопштение на НБРМ, 15.4.2015 година

На 14 aприл 2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во банкарскиот систем, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели

Соопштение на НБРМ, 15.4.2015

На 14 aприл 2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во банкарскиот систем, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели

Соопштение на НБРМ, 11.3.2015 година

На 10.3.2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија и земјите во регионот, движењата на меѓународните и на домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели

Соопштение на НБРМ, 26.2.2015 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата втора седница, на која беа разгледани и усвоени Финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија и Годишната сметка за 2014 година, коишто беа предмет на ревизија на независно друштво за ревизија.