Соопштенија

19.07.2018

НОВО: Усогласување на монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки со најновите меѓународни и европски стандарди

Прочитај повеќе..

11.07.2018

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

06.07.2018

Издадени и пуштени во оптек нови ковани пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

Настани